Odoo CMS - a big picture

شناسایی کسب و کار

مشاوره کسب و کار

و شناسایی کسب و کار

هر کسب و کاری نیاز به پیشرفت و توسعه دارد.  از این روست که  مدیران و  صاحبین کسب و کار همواره در راستای این هدف از افراد و متخصصین  بهره جسته و مشاوره دریافت میکنند.  پنج گام اصلی استقرار هوش تجاری با شناسایی منابع داده ای آغاز میشود. شناخت شاخصهای عملکرد کلیدی (KPI) پیش از این مرحله بعهده کارشاسان خبره شناسایی کسب و کار است. مشاورین و صاحبین کسب و کار برای اندازه گیری موفقیت و عدم موفقیت کسب و کار خود نیاز به این شاخصها دارند. از این روست مرحله شناسایی کسب و کار اهمیت به سزایی می یابد. در اکثر مواقع شاخصهایی در سازمان ها شناسایی نشده است و یا اگر هم به این موضوع قبلا رسیدگی شده باشد نیاز به بازبینی و اصلاح این شاخصها است. بهترین کسی که می تواند در شناسایی کسب و کار به صاحبین خود کمک کنند، صاحبین اصلی کسب و کار و مدیران ارشد آن کسب کار هستند. چرا که با تجربه و عملکرد خود سالیان سال کسب و کار خود را هدایت کرده اند. لیکن حضور یک متخصص مالی ، منابع انسانی و .... می تواند نگاه این عزیزان را به کسب و کار و حواشی آن روشن تر و شفاف تر کند تا بتوانند شاخصهای عملکرد کلیدی کارآمد تری را تهیه و استفاده کنند.

دامینه، با علم بر اینکه استقرار نظام هوش تجاری بدون شناسایی کسب و کار و درک عمیق نیازهای موجود هر سازمانی امکان پذیر نیست. اقدام به تهیه لیستی از متخصصین و دست اندر کاران حوزه مشاوره کسب  و کار در حوزه های مالی، منابع انسانی، فروش و بازگانی، تامین مالی و .... نموده است. و با هر یک از این عزیزان تفاهم نامه ای دارد تا بتواند در موارد مورد نیاز مشتریان از کمک و همراهی ایشان در راستای شناسایی کسب و کار مشتریان خود استفاده کند. این عزیزان از برجسته ترین نیروهای صاحب تجربه در حوزه های مختلف هستند که می توانند در کسب و کار شما نیز مفید واقع شوند. برای دریافت خدمات مشاوره تخصصی این عزیزان می توانید با تلفن شماره : 52874-۰۲۱تماس حاصل فرمایید و با کارشناسان شرکت در این زمینه صحبت نمایید. 

Odoo text and image block