مدیریت منابع سازمانی باERP

. قدرتمند اما منعطف

. پویا ولی استاندارد


 

قدم نهادن در جهان ERP


 

 خدماتی که ارائه می شوند


 

ارتباط به آسانی

                                                                  مشتریان ODOO                                                              

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

Odoo image and text block

Odoo برای مدیریت منابع سازمانی راه گشاست


 سیستم یکپارچه Odoo به شما امکانات  یک سیستم ERP کامل و بی نقص را ارائه میدهد. با بهره گیری از Odoo  تمامی کسب و کار خود را در سیستم رایانه مورد استفاده، به طور یکجا در دسترس داشته باشید. برای یک کدیریت قدرتمند، ابزارهای قوی را بکار بگیرید تا نتایج عالی را کسب کنید و ارزش افزوده برای سرمایه ی مادی و معنوی خود بیافرینید. 


 

یکپارچه و همسو با Odoo

جزایر تفکیک شده ی داده ها مدتهای مدیدی ست که دیگر کارا نیستند. اکنون با شبکه های هدفمند، با بخش های مختلف سازمان خود ارتباط برقرار کنید و محصول این تلاش ارزشمند شما یکپارچگی تمامی سیستم کسب و کار خواهد بود.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

 از مبتدی تا حرفه ای

شما در کدام مرحله اید؟ مبتدی یا حرفه ای؟ در دنیای کسب و کار این مفید فایده بودن و رسیدن به اهداف صحیح است که اهمیت دارد. پس در هر مرحله از کار خود باشیم همواره در حال آموزش هستیم. تفاوت در میزان تلاش و رسیدن به اهداف است که اشخاص را متمایز میکند. برای هر مرحله از مهارت، Odoo در کنار شماست. مانند همکاری که به وی می آموزید از او یاد می گیرید.

 

 

Odoo - Sample 1 for three columns

 

 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

 

Odoo - Sample 3 for three columns