درباره ما

هدف ما خدمت به شما است برای حفاظت از کسب وکارتان

هدف ما خدمت به شما است برای ارائه راه کارها نوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت پیشبرد و حفاظت از کسب وکارتان

شرکت دانش میان نهاد با هدف فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه آن در مجموعه هولدینگ مهان تاسیس شده است. این شرکت با ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری سعی دارد تا خدمات تعریف شده هولدینگ را با ساختار فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط سازد و خدماتی نوین در این مجموعه به مشتریان ارائه نماید.

هوش تجاریارائه خدمات مشاوره مدیریت جهت تهیه نقشه موجود و مطلوب سازمان ، تولید و ارائه پورتالهای سازمانی، سیستمهای فرآیند محور و ساختیافته ، ارائه راه کارهای نرم افزاری در حوزه مدیریت شهری، ، ارائه خدمات مشاوره ای جهت تهیه داشبوردهای مدیریتی، تحلیل داده های آماری و آنالیزهای عملیاتی، تهیه تصویر بزرگ (big picture) از کسب و کار و تهیه معماری (CIF) Corporate Information Factorو Government Information Factor (GIF) تهیه سیستمهای اتوماسیون صنعتی و ارائه راه کارهای ساختمانهای هوشمند و اتوماسیون ساختمان و تهیه و ارائه راه کارهای سخت افزاری، حفاظت الکترونیک و امینت از جمله فعالیتهایی است که در راستای اهداف تعریف شده برای این شرکت در دستور کار مهندسین و همکاران ما قرار گرفته است.

 

ارزشها و آرمانهای ما در راستای رسیدن به اهداف عالیه تعریف شده عبارتند از :

  • اعتماد
  • تعالی سازمانی
  • ایجاد ارزش

دامینه، هم اکنون دارای دو گروه تخصصی هوش تجاری و توسعه سکوهای جمع آوری اطلاعات است که هر یک از دو گروه به صورت مستقل و در عین حال در رابطه با هم ارائه خدمات فنی و مهندسی خود را به بازار بخش دولتی و خصوصی ارائه می دهند.

 

Odoo CMS - a big picture